Seminarium Shoto-Goshin Karate-do Hanshi Claudio Ceruti - Tuchola 23-24.07.2013

W środę 24 lipca br. zakończyło się dwudniowe szkolenie Shoto-Goshin-Karate-do prowadzone przez Hanshi Claudio Cerutiego, któremu asystował sensei Gianluca Tenti. Szkolenie w którym zgodnie z zamierzeniami organizatorów uczestniczyło raczej kameralne grono adeptów w tym kilka osób z zagranicy, a także przedstawiciele innych szkół i styli karate, poświęcone było w głównej mierze tai-sabaki, a konkretnie aplikacji Ten-no-kata. Samo Ten-no-kata stanowi dosyć prosty zestaw technik podstawowych możliwych do wykonania nawet przez najmłodszych stażem ćwiczących. Natomiast bunkai Ten-no-kata stanowi bazę dla wszystkich bunkai kata Shotokan, a także swoisty pomost pomiędzy karate Shotokan nauczanego przez Maestro Shirai a Goshin-do. Prostota wykonywanych ćwiczeń szybko okazała się złudna. W szkoleniu postawiono za cel jakość wykonania a nie bierne odtwarzanie form, które wbrew pozorom nie jest tylko domeną niższych stopni.

Tego typu trening pozwala na dobre przygotowanie do kumite a zwłaszcza pozwala na przyswojenie umiejętności generowania energii z nacisku na podłogę i koneksji mięśni. Do tych właśnie elementów bardzo dużą uwagę przywiązuje Maestro Shirai, a nasi goście jak mało kto potrafią nawet trudne elementy przedstawić w sposób zrozumiały i przystępny. Hanshi Ceruti szybko udowodnił nam, że wprawdzie ruchy mamy opanowane, ale „tej formie trzeba jeszcze nadać treść”.

Pierwsza środowa sesja treningowa poświęcona była z kolei przygotowaniu do kumite zwłaszcza właściwemu wykorzystaniu yori-ashi i tsugi-ashi w ataku i obronie. I znowu okazało się, że pozornie proste zagadnienia można przedstawić w sposób bardzo ciekawy i pouczający. Na koniec tego treningu Hanshi Ceruti wprowadził pierwsze z dziewięciu Tai-da.

Sesja popołudniowa z kolei poświęcona była Goshin-do a konkretnie aplikacji dwóch pierwszych form: Goshin Taikyoku Ichi i Goshin Taikyoku Ni. Trening aplikacji poprzedzony był wykonaniem 10 powtórzeń Goshin Taikyoku Ichi, z użyciem mocnych technik. Zaledwie 18 ruchów niektórym dało się jednak we znaki.

Tradycyjnie wizyta Hanshi Cerutiego w Polsce jest okazją do spotkań i rozmów a także ustalenia wstępnego kalendarza imprez naszej organizacji. Już dzisiaj wiadomo, że następne szkolenie z Hanshi Cerutim odbędzie się w pierwszy weekend października, natomiast przyszłoroczne planowane jest na maj. Omówiony został także plan specjalnego szkolenia w Polcanto, tegoroczne jest już trzecim z kolei.

 

Ostatnim, jakże miłym akcentem seminarium była rozmowa telefoniczna z Maestro Shirai, który bezpośrednio pogratulował organizatorom udanego szkolenia.

Back to Top