Szkolenie dla instruktorów i kandydatów na instruktorów

W minioną niedzielę zakończyła się pierwsza edycja Kursu Instruktorskiego organizowanego przez SGIPoland. Przez 3 dni, od piątku do niedzieli, instruktorzy odświeżali swoją wiedzę a kandydaci na instruktorów przygotowywali się do przyszłej pracy.
W programie kursu zaplanowane zostały wykłady i treningi dotyczące technicznych aspektów prowadzenia zajęć sportowych oraz zajęcia z psychologii sportu, pierwszej pomocy przedlekarskiej i prawa. Kursanci zostali również zapoznani z elementarnymi zasadami treningu kata i kumite, a także ze specyfiką pracy sędziego zawodów sportowych. Nad całością czuwał prezes SGI Pland Tomasz Krygowski.

Szczególny entuzjazm uczestników kursu wzbudziły warsztaty psychologiczne przeprowadzone przez Panią Karolinę Chlebosz dotyczące koncentracji i motywacji oraz wykład Pana Artura Koseckiego z zakresu pierwszej pomocy.
Ponadto zajęcia na kursie prowadzili:

  • Grzegorz Konieczka - standaryzacja kata i bunkai,
  • Paweł Zieliński - przepisy sędziowskie,
  • Robert Reiter - podstawy karate,
  • Adam Cichocki - trening kumite,
  • Wacław Mucha-Kruczyński - aspekty prawne w działalności klubu sportowego,
  • Marcin Kwit - fizjologia treningu sportowego,
  • Krzysztof Kaczor - elementy fizyki w sztukach walki.

Zwieńczeniem szkolenia była narada instruktorów SGI Poland, na której dokonano podsumowania i zaplanowano kolejne edycje kursu.

Back to Top