X Seminarium ShotoGoshinKaratedo; Ostrów Wlkp.

Wszystkie kluby SGI Poland miały swoich reprezentantów na X Międzynarodowym Seminarium Shoto Goshin Karate Do, które odbyło się 23 i 24 października 2015 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Gościem seminarium był hanshi Claudio Ceruti (6dan), który poprowadził wszystkie sesje treningowe,w tym jedną dedykowaną szczególnie najmłodszym ćwiczącym karatedo. Seminarium obejmowało łącznie 7.5 godzin treningów.

Tematem zajęć było bunkai kata heian shodan i heian nidan oraz sochin. Na bazie tych zagadnień hanshi zaproponował wiele ćwiczeń z partnerem, które opierały się także o zasadę  Shin Ki Tai i wymagał aby ćwiczący zwracali uwagę na wszystkie te elementy, nie tylko w czasie treningu, ale także w działaniu. Dla usprawnienia tych działań, Mistrz poczynił wiele uwag dotyczących nastawienia do treningu i walki, a także przedstawił i wyjaśnił wiele znaczących szczegółów dotyczących samej techniki i sposobów pracy ciała.

Równocześnie Zarząd SGI Poland uszczegółowił z hanshi Cerutim informacje dotyczące przyszłorocznej wizyty w Polce Maestro Hiroshi Shirai. Szczegóły już niebawem.