Seminarium Shoto-Goshin Karate-do Hanshi Claudio Ceruti - Tuchola 23-24.07.2013

W środę 24 lipca br. zakończyło się dwudniowe szkolenie Shoto-Goshin-Karate-do prowadzone przez Hanshi Claudio Cerutiego, któremu asystował sensei Gianluca Tenti. Szkolenie w którym zgodnie z zamierzeniami organizatorów uczestniczyło raczej kameralne grono adeptów w tym kilka osób z zagranicy, a także przedstawiciele innych szkół i styli karate, poświęcone było w głównej mierze tai-sabaki, a konkretnie aplikacji Ten-no-kata. Samo Ten-no-kata stanowi dosyć prosty zestaw technik podstawowych możliwych do wykonania nawet przez najmłodszych stażem ćwiczących. Natomiast bunkai Ten-no-kata stanowi bazę dla wszystkich bunkai kata Shotokan, a także swoisty pomost pomiędzy karate Shotokan nauczanego przez Maestro Shirai a Goshin-do. Prostota wykonywanych ćwiczeń szybko okazała się złudna. W szkoleniu postawiono za cel jakość wykonania a nie bierne odtwarzanie form, które wbrew pozorom nie jest tylko domeną niższych stopni.

Czytaj więcej...

Szkolenie Goshindo - Claudio Ceruti Braunschweig 26.10.2013 r.

W sobotę 26 października 2013 roku w Braunschweigu odbyło się seminarium prowadzone przez sensei Claudio Cerutiego i sensei Massimo Abate. Organizatorem seminarium był klub Shotokan Braunschweig e.V. a uczestniczyło w nim około 60 ćwiczących. Naszą organizację reprezentowała pięcioosobowa grupa adeptów.

Ćwiczący zostali podzieleni na dwie grupy – kolorowych i czarnych pasów. Ta druga grupa zaczęła pierwszą sesje od treningu z sensei Massimo Abate. Sensei Abate prowadzi treningi w sposób bardzo metodyczny i nawet te zagadnienia, które dla starych „wyjadaczy” wydają się być nudne potrafi przedstawić w sposób bardzo ciekawy.

Czytaj więcej...

Seminarium z Hiroshi Shirai (10 Dan) - Hannover

W S.C.I. Poland tradycją są już powakacyjne staże z Maestro Shirai i senseiem Fugazzą w Hannoverze. Nasza ekipa w tym roku liczyła blisko 30 osób, także byliśmy jedyną tak liczną grupą z zagranicy.Pierwsza sesja treningowa rozpoczęła się od dość prostej formy Taikyoku, która jest kompilacją trzech znanych wszystkim form Taikyoku.

Czytaj więcej...

Seminarium Shoto-Goshin Karate-do Hanshi Claudio Ceruti - Ostrów Wlkp.

„Cieszę się, że mogłem tu przyjechać. Wykonaliście dużo pracy, która zaowocuje w przyszłości” – tymi słowami hanshi Claudio Ceruti zakończył trwający od piątku w Ostrowie Wielkopolskim Międzynarodowy Staż Shoto-Goshin Karate-do. Jednak zanim te słowa padły, blisko 130 adeptów karate musiało swoim zaangażowaniem w trening udowodnić, że zasługują na uznanie. Trzeba przyznać, że zadanie nie było łatwe a ćwiczący byli bacznie obserwowani przez mistrza i towarzyszących mu sensei Alessandro Ferrariego oraz sensei Gianlucę Tentiego.

Czytaj więcej...

Letnie Seminarium - Tuchola

Już dwa dni po stażu w Polcanto blisko 30 osobowa grupa karateków uczestniczyła w seminarium karate w Tucholi zorganizowanym przez sensei Tomasza Krygowskiego – Przewodniczącego SGI Poland. Tematyka tegorocznego stażu była zróżnicowana i obejmowała zarówno ćwiczenia formalne, kata, kumite jak i goshindo. Pierwsza sesja treningowa poświęcona była praktyce technik podstawowych i ich przykładowych aplikacji. W szczególności nacisk położony został na właściwe oddychanie, kontrakcję mięśni i kontynuację technik.

Czytaj więcej...

Back to Top