Shirai Hiroshi Sensei - 6

(AC) W 1965 roku opuściłeś Japonię by podróżować i uczyć. To był Twój wybór by opuścić Japonię?

(HS) Opuściliśmy Japonię celem podróży po świecie: Kase Sensei, Kano Sensei, Enoeda Sensei. Wszyscy razem wyjechaliśmy i byliśmy w Ameryce, Europie i Południowej Afryce.

(AC) W przypadku Twoich kata Sensei, jak ważne jest sprawa bliskiego powiązania pomiędzy Kata, Kumite i Bunkai

(HS) Kata – wielu nauczycieli normalnie mówi “proszę wyobraź sobie przeciwnika, w czasie gdy wykonujesz kata”. A ja zawsze pytam – jak możesz wyobrazić sobie swojego przeciwnika, jeżeli nie znasz lub nie rozumiesz aplikacji technik kata. Musimy poważnie uczyć bunkai kata jako standardu. Moja droga to standard nauczać Kata Bunkai. Jeżeli student podąża ta drogą wtedy może sobie wyobrazić lepiej swoich przeciwników, ponieważ zna Bunkai tego Kata. Musisz uczuć się kontaktu w Kata – od podstaw, z Kata z Bunkai do Kumite. To jest bardzo ważne. Po tym zrozumiesz, co to odpowiedni dystans. Jeżeli opanujesz kontrolę dystansu wtedy możesz zrozumieć timing. Inaczej, jeżeli wykonujesz tylko Kata bez kontaktu, nigdy nie zrozumiesz dystansu i timingu. To jest wielki słaby punkt dzisiejszego sposobu praktykowania Kata.

 

Ja zawszę uczę kontaktu. Zaczynam od oi-tsuki, wykonując technikę i kończąc z kontaktem. Teraz, gdy zrobisz krok w tył, będziesz wiedział, kiedy twój krok w przód zakończy się kontaktem. Dzięki temu zrozumiesz podstawy kontroli dystansu, a wciąż wielu ludzi popełnia błędy dystansu. Dla mnie wszystko zaczyna się z „momentem kontaktu” – właściwy dystans, właściwa forma, właściwa dynamika ciała, wszystko to razem kończy się jako Kime w kontakcie.

Pamiętając o tym stosuję do wszystkich Kata to (co nazywam) “moment kontaktu”. Rozwija to lepiej formę i czyni łatwiejszym do wyobrażenia sposób aplikacji każdej techniki w praktyce.

Back to Top