Walne Zebranie SGI: 2014

W dniu 22 lutego odbyło się w Tucholi Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SGI Poland.

Delegaci, reprezentujący wszystkie kluby członkowskie SGI Poland wspólnie podsumowali minione cztery lata, a także nakreślili najważniejsze kierunki działania na lata najbliższe.
Bardzo wysoko oceniono pracę Zarządu minionej kadencji, powierzając tym samym osobom ster organizacji na następną kadencję.


Na wniosek Zarządu SGI Poland delegaci powołali dwie Komisje: Techniczną i Sędziowską. Pracami pierwszej z nich będzie kierował sensei Robert Reiter, natomiast drugiej z nich przewodniczy sensei Katarzyna Süss.
Gratulując wybranym, życzymy im powodzenia w pracy organizacyjnej i szkoleniowej!

Korzystając z okazji jaką było Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze decyzją delegatów w poczet członków SGI Poland zostały przyjęte kluby z Człuchowa, Słupska i Lubaczowa. Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!