Z prac Zarządu

4

W dniu 13 grudnia 2021 r. odbyło się IV posiedzenie Zarządu SGI Poland, (w wersji zdalnej) na którym podjęto następujące uchwały:

W dniu 6 listopada 2021 r. odbyło się III posiedzenie Zarządu SGI Poland, na którym podjęto następujące uchwały:

2

W dniu 20 września 2021 r. odbyło się II posiedzenie Zarządu SGI Poland (w wersji zdalnej), na którym podjęto następujące uchwały:

1

W dniu 28 sierpnia 2021 r. odbyło się I posiedzenie Zarządu SGI Poland, na którym podjęto następujące uchwały: